Lars Søreide mener at saken nå går på skinner. Det tror jeg ikke han skal ta fult så lett på! Saken er på ingen måte avgjort. Det vedtaket som nå foreligger som «delegert vedtak» er kun behandlingen av søknaden fra Bolkesjø Eiendomsutvikling AS (Søndergaard & Rickfelt as) om dispensasjon fra Tek10 kravene og åpenbart en bruksendring. Det […]

Read More →

Nå klargjør Norges største driftsoperatør Hero AS, via et konsulentselskap i Bergen, en søknad til Notodden kommune for Gran Hotell der de vil søke om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan fra Hotell til Asylmottak. Altså en tilsvarende søknad av den UDI har inne for behandling vedrørende Bolkesjø Hotell. I tillegg vil Hero søke om fritak/utsettelse fra kravet […]

Read More →

Organisasjonen Fritt Ord og Si ;D redaksjonen i Aftenposten inviterer til åpent debattmøte onsdag 17. februar kl. 18.00-19.30, hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2, Oslo. Hva tør vi ikke å skrive om i dag? Hvor går grensen? Og hvorfor? Vi har invitert fire unge samfunnsdebattanter til å diskutere tabuer og selvsensur, men ønsker også å høre […]

Read More →

UDI og Bolkesjø Uttalelse fra årsmøtet i Gransherad arbeiderlag: Vi støtter befolkningen på Bolkesjø i deres motstand vedrørende planlagt etablering av gigant asylmottak på Bolkesjø. Det planlagte mottak på 600, er alt for stort utfra både sikkerhets og infrastruktturelle hensyn. Vi er bekymret for lokalbefolkningen, beboerne og ansattes sikkerhet og livskvalitet ved ett slikt mottak. Politimesteren i Telemark […]

Read More →

DnB sier opp 600 ansatte og legger ned 59 lokal-kontor. Notodden er blant de stedene som nedlegges. Man må kunne spørre seg hva hensikten er med dette? Et konsern som er «reddet» av skattebetalerne (Staten) to ganger fra finans-fallitt på 25 år og som i 2015 går med et overskudd på 24,7 milliarder kroner! Hvor er samfunnsansvaret? -Og […]

Read More →

Knut Slettemo har i dagens tankespinn gode betraktninger om innvandrere her i landet. Han viser med all tydelighet at mange snakker om ting de ikke vet noe særlig om når de ytrer seg i svært negative vendinger om hva innvandrere betyr for landet, både på kort og lang sikt. Jeg har selv ytret meg på […]

Read More →

I Telens faste spalte «Tankespinn» har Kai Andersen ordet i dag, fredag 29. Januar. Han åpner med at i dag vil han bringe inn litt alvor. Han kommer så med noen uttalelser som åpenbart rettes mot Johanne Haugan som tok ordet under informasjonsmøte med kommunen og UDI i Gransherad sist onsdag der hun formidlet frykt for […]

Read More →

Asyl og innvandringsspørsmålet er en av landets store utfordringer om dagen. Det kommer samtidig med at vi ser oljepriser på 28 dollar fatet og en nedbemanning i norsk oljebransje som leder mange rett ut i arbeidsløshet. Vi skal ikke krisemaksimere landets økonomiske situasjon, for den er det nok ikke noen stor fare for riktig enda. […]

Read More →

Det snakkes mye om kommunens disponeringer og budsjett om dagen. Partiene Venstre og Høyre går langt i å svartmale situasjonen med bakgrunn i opprettholdelsen av Tinnesmoen. Når man leser i Telen kan mann fort få inntrykk av at Tinnesmoen skole er roten til alt ondt her i byen. Det er liksom ikke grenser for hva denne kostnaden på 3 […]

Read More →

Kommunalminister Jan Tore Sanner tror blindt på at store enheter er det beste. Det er kanskje ikke så rart at Sanner tenker som han gjør. Oppvokst i Bærum og mesket opp med politikk og makt helt fra ungdomsårene i Unge Høyre var det ikke til å unngå, men det Sanner ikke vet så mye om […]

Read More →

I anledning Borgar Løbergs leserinnlegg i Telen med tittelen «Gjerdes Korstog» så vil jeg beklage at bloggen «slikerdet.no» ikke har klart å formidle muligheten for tilsvar på artikler der personer eller organisasjoner føler seg kritisert på en slik måte at de føler det nødvendig å kommentere det som er skrevet. Slik skal det selvsagt ikke være. […]

Read More →

Det begynte så smått sommeren 2015, da under domenenavnet stemap.no. Etterhvert føltes det litt «trangt» med dette domene. Tilknytningen til Arbeiderpartiet føltes for tett og det føltes nødvendig å endre litt på strukturen, både for min del og for det lokale partiets del. Rett og slett for å fjerne enhver tvil om hvem som faktisk stod bak ytringene. Grunnen […]

Read More →

Borgar Løberg har ytret seg flere ganger i anledning etableringen av ett nytt mottak for inntil 600 flyktninger på Bolkesjø. Han priser dette initiativet opp i skyene, han tillegger seg selv gode humanitære holdninger, og han mener dette er det mest spennende nærings, og sosialpolitiske løftet på mange tiår for Notoddens del. Han håper Notodden […]

Read More →

Erik Bye, en klok mann som var høyt aktet av det norske folk. Ikke minst på grunn av sin rettferdighetsans. Her forteller han oss noen «salver» om politikere som tror de er blitt til «herrer» i eget rike – et sannhetens ord som våre folkevalgte burde lytte til. Ofte. For når våre folkevalgte ikke lenger […]

Read More →

Det er selveste julaften, da burde man kanskje bare senke skuldrene og nyte juleribbe og akevitt.. å være snill med hverandre! Men siden året går mot slutten velger jeg likevel å ta meg tid til et aldri så lite tilbakeblikk. Jeg fant tilfeldig vis et bilde av en «leder» som stod på trykk i Telen […]

Read More →

Det har de siste dager foregått ulike debatter lokalt på Notodden der enkeltpersoner har ytret seg i svært kritiske vendinger i forbindelse med opprettelsen av et nytt asyl-mottak på Bolkesjø. Ytterliggående kommentarer er ikke greit og innbyggerne på Bolkesjø tar klar avstand fra dette. Vi vil også understreke at fra bygdefolkets side er det ikke […]

Read More →

Søreide-brødrene uttaler seg til media. De er åpenbart glade for endelig å være i havn. Torleif Søreide uttaler til Varden at han håper nå at det blir ro rundt planene, og følger opp med at «det er jo i alles interesse». Dette er jo ikke noe som går over av seg selv med det første. Dere […]

Read More →

UDI signerer i dag avtale om nytt gigantmottak på Bolkesjø. En lang kamp er dermed over og innbyggerne på Bolkesjø må innse at Staten v/UDI nå tar over bygda. Om noen er i tvil så kan jeg bekrefte at avmaktsfølelsen er total. Bygdefolket har stått i dette lenge. Først kampen i 2013, der myndighetene tok […]

Read More →

Dette er i dag sendt til alle formannskapets medlemmer før Bolkesjø-saken skal drøftes i et ekstraordinært formannskapsmøte førstkommende torsdag (17.12.15 kl 14:30) mailtekst: I et forsøk på å nyansere beslutningsgrunnlaget i Bolkesjø-saken oversender vi noen betraktninger fra Bolkesjøs innbyggere. Vi er så langt tatt lite med på råd i saken og siden dette er første gang […]

Read More →

Jernbaneverket har på oppdrag fra staten vurdert strategi for å elektrifisere de fem siste jernbanestrekningene i Norge som kjører med diesel-lokomotiv. Under vil du kunne lese hva rapporten sier om Bratsbergbanen i denne sammenheng. Det ligger forøvrig link til hele rapporten under artikkelen.     (kilde for underliggende tekst: Jerbaneverkets rapport) Strategi for driftsform på […]

Read More →

Mandag 7.12 ble det på bakgrunn av overleverte underskriftskampanje fra Tom Erik Odden gjort følgende vedtak i Notodden Arbeiderparti: Notodden jernbanestasjon, som ble åpnet i 1917, skal være Notoddens nåværende og fremtidige jernbanestasjon. Da den ble åpnet, var den en del av Rjukan-Tinnosbanen, den første elektrifiserte normalsporede jernbanen i Norge. Plasseringen er derfor avgjørende i et verdensarvperspektiv. Nåværende plassering […]

Read More →

[Svar til Hans-Olav Oldrup Johnsens leserinnlegg i Telen, lørdag 5.12] Jeg skjønner av innlegget ditt at du sliter litt med å se hva Bolkesjøs innbyggere egentlig har bidratt med i forholdet til de asylsøkerne som er plassert i bygda? Du spør konkret om vi har forsøkt å trekke de med i bygdas foreningsarbeid? Eller hva disse «åpne […]

Read More →

Om du er beslutningstager, som politiker eller i forvaltningen forøvrig, så krever det innsikt og klokskap når du skal ta beslutninger som får følger for andre enkeltmennesker, eller avgjørelser som vil berøre hele samfunn. De aller fleste av oss vokser opp i by-nære miljøer. Vi studerer etterhvert på høyskoler og universiteter i store eller middels-store […]

Read More →

Onsdag 4. november hadde Borgar Løberg et leserinnlegg i Telen der han gir seg ende over for at Bolkesjø-samfunnet stiller seg negative til ytterligere 400 mottaksplasser for flyktninger på Bolkesjø. Han begrunner dette i to forhold: Humanisme og lokal næringsutvikling. Nå er det i og for seg ikke noe nytt at Løberg applauderer næringsutvikling, annet […]

Read More →

I TV2-nyhetene fredag 30 september fikk vi servert historien om fjellbygda Bolkesjø med sine 40 innbyggere som allerede har tatt imot 180 asylsøkere, men nå står i fare for å få 500 til. Det vil i så fall utgjøre en befolkningsøkning på 1700 prosent. Nyhetsinnslaget avsluttes med at landets øverste leder, Statsminister Erna Solberg, bekrefter […]

Read More →

Halvorsen stod frem i Telen i går, fredag den 13, og snakket om at vi må vise raushet med flyktningene. På generelt grunnlag så er de færreste uenig i det, men jeg vet ikke om det var «fredag den 13» som sendte Halvorsen ut på ville veier, for rausheten hans er tatt fullstendig ut av sammenheng når den settes […]

Read More →

Telen fornekter seg ikke. Intet nytt under solen altså. I dag, lørdag 26.09, har Telen ved redaktøren selv laget en sak der han går grundig gjennom valgresultatet basert på en bygd-by vinkling. Konklusjonen er at AP vant bygda og Høyre vant byen!  -Så artig da Hammer! Jeg har stilt spørsmålet mange ganger før, men må dessverre atter […]

Read More →

Telen har på sine nettsider bedt leserne om å krysse av for hvilken ordfører som er ønsket, og hvilken parti-sammensetning du foretrekker? Valget var 14 september det Hammer! Arbeiderpartiet vant valget med 1947 stemmer, totalt 33,7 prosent av stemmene. Så hvorfor nyvalg i Telen nå? Uklokt Hvorfor velger dere en slik spørreundersøkelse på ordførerduellen? Er det […]

Read More →