I Telen Lørdag fremholder tidligere Frp politiker Nils Bjørnflaten at det er viktig at saken som gjelder hvor toget skal stoppe og hvor bussterminalen skal ligge, må få et så godt grunnlag at ingen får seg en overraskelse. Ikke uenig i det. Men det er kanskje en overraskelse for noen at jernbanesporet ned til bussterminalen ikke kan elektrifiseres? For […]

Read More →

Se på kartet. Det er innlysende at vi må satse på Jernbanestasjonen. Jernbanetrafikk fram til bussterminalen blir som et skudd i foten i forhold til både kommunikasjon og Verdensarv. Det må gå an å si at det er kommet fram viktige nye momenter. 1. Verdensarv. 2. Omlegging av E134 – dvs. nedgradering av veien. Ved at all […]

Read More →

Andreas Faye har rett i en ting – «Debatten om jernbanen på Notodden må legges på et faglig framtidsretta nivå, uten at nostalgien tar overhånd.» Jeg vil legge til – uten at prestisjehensyn tar fullstendig overhånd. Det er på tide å legge prestisjen til side og innrømme at byens eksemplariske jernbanestasjon aldri skulle ha vært nedlagt til fordel […]

Read More →